Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

126.

W ocenie ciężkości pozaszpitalnego zapalenia płuc w warunkach ambulatoryjnych (skala CRB-65) wykorzystuje się wszystkie poniższe dane, z wyjątkiem:

  • A. splątania.
  • B. stężenia mocznika w surowicy ≥ 7 mmol/l.
  • C. częstotliwości oddechów ≥ 30/min.
  • D. ciśnienia skurczowego krwi < 90 mmHg, rozkurczowego < 60 mmHg.
  • E. wieku ≥ 65 lat.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań