Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

157.

Monitorowanie stanu pacjenta na miejscu zdarzenia i podczas transportu dzieli się na bezprzyrządowe i przyrządowe. Wśród przyrządowych metod duże znaczenie ma pomiar temperatury. Wskaż fałszywe stwierdzenie:

  • A. po NZK i urazach OUN ryzyko powikłań neurologicznych wzrasta z każdym stopniem temperatury ciała powyżej 37,6°C.
  • B. hipertermia oznacza wzrost temp. bez przestawienia ośrodka termoregulacji > 40°C.
  • C. hiperpireksja oznacza wzrost temp. > 41,1°C.
  • D. gorączka jest to wzrost temp. > 36,6°C.
  • E. hipotermia jest to temperatura głęboka ciała poniżej 35°C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań