Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

158.

Tętnicze SpO2 określa wysycenie tlenem krwi tętniczej (saturację O2) tzn. procentowy udział wysyconej tlenem hemoglobiny (HbO2) w stosunku do całkowitej zawartości hemoglobiny we krwi. Ciśnienie parcjalne odzwierciedla zawartość tlenu w osoczu. Stężenie tlenu w osoczu jest wprost proporcjonalne do ciśnienia parcjalnego O2. W 100 ml osocza (przy pO2 100 mmHg) znajduje się:

  • A. 0,1 ml O2 w postaci rozpuszczonej.
  • B. 0,3 ml O2 w postaci rozpuszczonej.
  • C. 0,5 ml O2 w postaci rozpuszczonej.
  • D. 1,0 ml O2 w postaci rozpuszczonej.
  • E. 5,0 ml O2 w postaci rozpuszczonej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań