Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

177.

Do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza się pacjent, u którego badający lekarz stwierdza objawy wskazujące na podejrzenie zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. W tej sytuacji decyzję o skierowaniu pacjenta na przymusową izolację podejmuje:

  • A. państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
  • B. kierownik przychodni.
  • C. lekarz, który zbadał tego pacjenta.
  • D. dyrektor szpitala zakaźnego, którego powiadomiono o potrzebie izolacji tego pacjenta.
  • E. lekarz specjalista chorób zakaźnych, którego wezwano na konsultacje lub z którym przeprowadzono konsultację telefoniczną.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań