Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

167.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosił się 35-letni pacjent, leczony z powodu hemofilii A, u którego od kilku godzin występują smoliste stolce. Najważniejszym postępowaniem będzie:

  • A. oznaczenie grupy krwi i przetoczenie dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych.
  • B. podanie inhibitorów pompy protonowej.
  • C. niezwłoczne podanie czynnika VIII.
  • D. pilne wykonanie gastroskopii.
  • E. oznaczenie stężenia czynnika VIII.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań