Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

192.

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z FUS osoba ubezpieczona, która nie  zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, ma prawo w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego orzeczenia wniesienia:

  • A. odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  • B. odwołania do Dyrektora Oddziału ZUS.
  • C. odwołania do Prezesa ZUS.
  • D. sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.
  • E. odwołania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań