Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

89.

Zespół zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego nie prowadzi do:

  • A. spadku ciśnienia śródczaszkowego.
  • B. zmniejszenia dopływu krwi do wątroby i jej niedokrwienia.
  • C. zmniejszenia nawrotu krwi żylnej do serca.
  • D. zmniejszenia przepływu krwi przez ścianę jelita.
  • E. zmniejszenia pojemności oddechowej płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań