Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

195.

W epidemiologii środowiskowej w ocenie znaczenia narażenia dla występowania analizowanego zjawiska zdrowotnego, wykorzystuje się m.in. biomarker ekspozycji, który jest:

  • A. wskaźnikiem podatności organizmu ma wpływ na szkodliwy czynnik środowiskowy.
  • B. wskaźnikiem wczesnych (subklinicznych) skutków zdrowotnych narażenia na szkodliwy czynnik środowiskowy.
  • C. wskaźnikiem narażenia na szkodliwy czynnik środowiskowy pochodzący z dozymetrycznych badań indywidualnej ekspozycji.
  • D. wskaźnikiem narażenia na szkodliwy czynnik środowiskowy obliczonym jako średnie stężenie danego ksenobiotyku z pomiarów prowadzonych w różnych mediach środowiskowych, w bezpośrednim otoczeniu osoby narażonej.
  • E. wskaźnikiem narażania na szkodliwy czynnik środowiskowy pochodzącym z badań stężeń ksenobiotyku lub jego metabolitu w materiale biologicznym pobranym od osoby narażonej na ten czynnik.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań