Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

123.

Pacjent w wieku 70 lat zgłosił się do lekarza rodzinnego w celu omówienia wyników badań laboratoryjnych, które wykonał między innymi dlatego, że chciał sprawdzić czy nie ma osteoporozy, gdyż kilka miesięcy temu złamał sobie kość promieniową po niewielkim upadku. Poza tym zgłasza okresowy ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz osłabienie, uważa że te objawy spowodowane są starością. W badaniach laboratoryjnych: stężenie wapnia 4 mmol/l (norma 2,1 - 2,6 mmol/l), kreatynina 2,1 mg/dl (norma 0,6 - 1,3 mg/dl), łagodna niedokrwistość normocytarna, bez innych odchyleń. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

  • A. pierwotna nadczynność przytarczyc.
  • B. szpiczak plazmocytowy.
  • C. niedobór witaminy D.
  • D. niedobór żelaza.
  • E. osteoporoza pierwotna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań