Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

98. Testy projekcyjne służą do badania:

  • A. zmian organicznych mózgu.
  • B. osobowości.
  • C. sprawności pamięci.
  • D. sprawności funkcji poznawczych.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi C i D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań