Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

193. W celu oceny skuteczności szczepionki należy wykonać:

  • A. losowe badanie kontrolowane z pełną randomizacją próby i grupy kontrolowanej.
  • B. badanie metodą reprezentacyjną z precyzyjną oceną wymaganej liczebności próby.
  • C. badanie kliniczno - epidemiologiczne osób szczepionych.
  • D. badanie screeningowe szczepionych.
  • E. badanie laboratoryjne jakości zastosowanej szczepionki w porównaniu ze standardową.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań