Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

62. Oznaczenie parametrów gospodarki lipidowej znajduje uzasadnienie w monitorowaniu przebiegu leczenia następującymi lekami:
1) beta-blokery;
2) estrogeny stosowane doustnie;
3) fibraty;
4) glikokortykosteroidy;
5) statyny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 3,4,5.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań