Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

6. Wskaż typowe wyniki badań laboratoryjnych w toczniu rumieniowatym układowym:
1) niedokrwistość;
2) leukopenia;

3) nadpłytkowość;
4) wysoka aktywność enzymów mięśniowych;
5) wysokie stężenie ferrytyny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 1,4,5.
  • D. tylko 5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań