Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(199)

11. Jednym z celów leczenia przewlekłego zapalenia trzustki jest leczenie niewydolności zewnątrzwydzielniczej, wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej enzymami trzustkowymi jest:

  • A. postępująca utrata masy ciała.
  • B. biegunka tłuszczowa.
  • C. poposiłkowy ból w nadbrzuszu.
  • D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań