Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

89. Powikłania ciąży powodujące małowodzie:
1) przedwczesne odpłynięcie wód płodowych;
2) hipotrofia płodu;
3) ciąża przenoszona;
4) efekt niepożądany po zastosowaniu środków farmakologicznych (inhibitorów syntezy prostaglandyn, konwertazy angiotensyny).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań