Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

63.

W przebiegu niedokrwistości z niedoboru żelaza stwierdza się: 

1) zmniejszenie całkowitej zdolności wiązania żelaza; 

2) obniżenie średniego stężenia hemoglobiny w krwince; 

3) zmniejszony odsetek komórek układu erytroblastycznego w szpiku;

4) poikilocytozę erytrocytów; 

5) erytropoezę megaloblastyczną w szpiku. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,4,5
  • B. 2,3,4
  • C. 2,4
  • D. 1,2,4
  • E. 1,2
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań