Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)
< Poprzednie pytanieNastępne pytanie >

1.


Wskaż obowiązujące zalecenie/a dotyczące farmakoterapii nagłego zatrzymania krążenia (NZK):

  • A. w czasie resuscytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie.
  • B. niezalecane jest podawanie leków do żyły udowej.
  • C. nie wolno podawać leków dosercowo z powodu ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego, tamponady serca, odmy opłucnowej, a ponadto konieczności przerwania akcji ratunkowej na czas wykonania wkłucia.
  • D. niezalecana jest droga dotchawicza wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.
  • E. wszystkie powyższe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań