Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

2.

Do kryteriów rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek należy:

  • A. wzrost stężenia kreatyniny we krwi o ≥ 0,3 mg/dl w ciągu 48 godzin.
  • B. wzrost stężenia kreatyniny we krwi o ≥ 0,4 mg/dl w ciągu 72 godzin.
  • C. pogorszenie funkcji filtracyjnej nerek o ≥ 50% w ciągu 3 tygodni.
  • D. pogorszenie funkcji filtracyjnej nerek o ≥ 50% w ciągu 3 miesięcy.
  • E. ≥ 1,5-krotny wzrost stężenia kreatyniny we krwi w ciągu ostatnich 3 dni.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań