Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

147.

Gdy osoba dorosła funkcjonuje na poziomie dojrzałości społecznej dziecka w wieku 10 lat, to najprawdopodobniej: 

  • A. ma niepełnosprawność w stopniu głębokim.
  • B. ma niepełnosprawność w stopniu znacznym.
  • C. ma niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym.
  • D. ma niepełnosprawność w stopniu lekkim.
  • E. jest na pograniczu normy intelektualnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań