Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

158.

U 75-letniej pacjentki z utrwalonym migotaniem przedsionków wystąpił nagle niedowład prawostronny z afazją. Pacjentka nie stosuje leczenia przeciwzakrzepowego. W pierwszej kolejności należy:

  • A. wykonać badanie TK głowy z kontrastem.
  • B. wykonać badanie TK głowy bez kontrastu.
  • C. oznaczyć stężenie glukozy.
  • D. podać tkankowy aktywator plazminogenu.
  • E. podać heparynę.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań