Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

160.

40-letni pacjent stracił przytomność. W chwili przybycia ZRM pacjent jest nieprzytomny, częstość oddechów 6/min, a chwilami wpada w bezdech, puls 120/min, saturacja 78%, źrenice są wąskie. W pierwszej kolejności należy:

  • A. zacząć wentylować pacjenta tlenem, zaintubować pacjenta, podać nalokson.
  • B. podać atropinę w celu uzyskania poszerzenia źrenic.
  • C. wykonać płukanie żołądka.
  • D. podać nalokson, nie wentylować pacjenta.
  • E. podać 500 ml PWE dożylnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań