Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

140.

Subkliniczną (utajoną) nadczynność tarczycy charakteryzuje:

  • A. zwiększenie stężenia TSH, zwiększenie stężenia fT3 i fT4
  • B. zwiększenie stężenia TSH, stężenia fT3 i fT4 nie przekraczają górnej granicy normy.
  • C. zmniejszenie stężenia TSH, zwiększenie stężenia fT3 i fT4.
  • D. zmniejszenie stężenia TSH, stężenia fT3 i fT4 nie przekraczają górnej granicy normy
  • E. prawidłowe stężenie TSH, zwiększone stężenia fT3 i fT4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań