Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

46.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące liszajca zakaźnego:

  • A. jest najczęstszym zakażeniem bakteryjnym u dzieci.
  • B. w wielu przypadkach spowodowany jest zakażeniem paciorkowcem betahemolizującym
  • C. na skórze pojawiają się rumień, następnie pęcherze i miodowo-żółte strupy.
  • D. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek może być powikłaniem liszajca zakaźnego.
  • E. guzki Lischa są stwierdzane u ponad 90% pacjentów z liszajcem zakaźnym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań