Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

118.

Skala Mallampatiego ma zastosowanie do przewidywania trudności podczas intubacji dotchawiczej. Jeżeli u pacjenta po otwarciu ust nie widać podniebienia miękkiego, odpowiada to wg skali Mallampatiego klasie:

  • A. pierwszej.
  • B. drugiej.
  • C. trzeciej.
  • D. czwartej.
  • E. piątej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań