Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

16.

U pacjenta z eGFR 40 ml/min/1,73 m przed wykonaniem tomografii komputerowej klatki piersiowej z kontrastem należy zastosować:

  • A. Furosemid 120 mg iv.
  • B. Heparynę drobnocząsteczkową- 40mg sc
  • C. Heparynę niefrakcjonowaną-5000 j iv.
  • D. 0,9% NaCl dożylnie
  • E. Ramipryl w dawce 10mg doustnie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań