Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

17.

Najczęstszą nabytą wadą zastawkową u usób dorosłych jest:

  • A. Zwężenie zastawki mitralnej
  • B. Niedomykalność zastawki aortalnej
  • C. Niedomykalność zastawki mitralnej
  • D. Zwężenie zastawki trójdzielnej
  • E. Zwężenie zastawki aortalnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań