Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

3.

W zapisie EKG w przebiegu hipokaliemii stwierdza się: 1.Wydłużone odstępy PQ 2.Spłaszczenie załamków P 3.Poszerzenie zespołów QRS 4.Obniżenie odcinków ST 5.Wzrost amplitudy i szerokości załamków U. Prawidłowa odpowiedź:

  • A. 1,3,5
  • B. 1,2,3
  • C. 1,3,4,5
  • D. 2,3,5
  • E. 2,4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań