Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

123.

Czy wobec osoby, u której podejrzewa się wystąpienie choroby szczególnie zakaźnej, zagrażającej zdrowiu lub życiu można zastosować środki przymusu bezpośredniego celem zmuszenia jej do poddania się czynnościom leczniczym?

  • A. nie, polskie przepisy nie regulują tej kwestii.
  • B. tak, jest taka możliwość, ale wyłącznie za zgodą sądu opiekuńczego lub (zastępczo) prokuratora.
  • C. tak, na takie działanie zezwalają przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  • D. nie, przymus bezpośredni może być zastosowany wyłącznie w placówkach psychiatrycznych
  • E. tak, istnieje taka możliwość, ale wyłącznie za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań