Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

55.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące incydentaloma:
1) jest to przypadkowo wykryta zmiana guzowata, najczęściej zlokalizowana w nadnerczach;
2) zawsze jest wskazaniem do leczenia operacyjnego;
3) stwierdzając incydentaloma w nadnerczu należy zawsze zweryfikować jego potencjalną aktywność hormonalną;
4) najlepszym badaniem obrazowym weryfikującym guz nadnercza jest TK;
5) jeśli guz jest duży (powyżej 5 cm) należy chorego zakwalifikować do pilnej operacji nie zważając na badania aktywności hormonalnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 5.
  • B. 1, 3, 5.
  • C. 2, 3, 5.
  • D. 1, 3, 4.
  • E. 2, 4, 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań