Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

178.

Wskaż, którego parametru nie uwzględnia skala SCORE2:

  • A. Wieku.
  • B. Płci.
  • C. Palenia tytoniu.
  • D. Stężenia cholesterolu całkowitego.
  • E. Skurczowego ciśnienia tętniczego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań