Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

183.

55-letnia pacjentka, apatyczna, bierna, mało aktywna, od pewnego czasu ma problemy ze znalezieniem słów, prawie się nie odzywa, na pytanie o to co robiła uśmiecha się i odpowiada strereotypowo „a tak gnojkowałam”, w nastroju obojętnym. Objawy narastają od ok. 2 lat. Wskaż prawdopodobne rozpoznanie:

  • A. choroba Alzheimera o wczesnym początku.
  • B. schizofrenia o późnym początku.
  • C. depresja lekooporna.
  • D. otępienie czołowo-skroniowe.
  • E. choroba prionowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań