Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

176.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, po śmierci pacjenta tajemnica lekarska:

  • A. może być ujawniona każdej osobie, gdyż śmierć chorego powoduje zwolnienie lekarza z obowiązku jej przestrzegania.
  • B. jest bezwzględnie chroniona i żaden podmiot nie może lekarza z niej zwolnić
  • C. może być ujawniona za zgodą właściwej miejscowo okręgowej rady lekarskiej.
  • D. może być ujawniona, jeśli po śmierci pacjenta zgodzi się na to jego osoba bliska w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • E. może być ujawniona, jeśli lekarz uzna, że nie szkodzi to dobru pacjenta i potwierdzi to przekonanie po konsultacji z innym lekarzem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań