Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

57.

Wskaż nowotwory mogące rozwijać się w jamie brzusznej u dziecka:

1. Guz Wilmsa

2. Neuroblastoma

3.Chłoniak nieziarniczy

4.Medulloblastoma

5.Dysgerminoma

Wybierz odpowiedź:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,2,5.
  • D. 1,2,3,5
  • E. wszystkie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań