Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

184.

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają:

  • A. pracownicy.
  • B. bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych.
  • C. bezrobotni pobierający świadczenie integracyjne
  • D. posłowie do Parlamentu Europejskiego.
  • E. członkowie Rady Europy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań