Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

74.

W klasyfikacji TNM raka jelita grubego cecha T1 oznacza naciekanie:

  • A. błony śluzowej.
  • B. błony podśluzowej.
  • C. błony mięśniowej.
  • D. błony surowiczej.
  • E. sąsiednich narządów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań