Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

118.

Do parametrów ocenianych przy badaniu profilu biofizycznego płodu nie należy analiza:

  • A. ruchów płodu
  • B. napięcia mięśniowego płodu
  • C. przepływu krwi w tętnicy pępowinowej
  • D. ilości płynu owodniowego.
  • E. czynności serca płodu
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań