Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

167.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje:

  • A. Łącznie z zasiłkiem chorobowym
  • B. Jedynie wówczas, gdy ubezpieczony nie był uprawniony do zasiłku chorobowego
  • C. Na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
  • D. Na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy
  • E. Ubezpieczonemu, któremu po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań