Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

180.

Skalą opisującą możliwość uwidocznienia poszczególnych struktur w laryngoskopii bezpośredniej, która określa wizualizację głośni jest skala:

  • A. Younga.
  • B. Tile'a.
  • C. Cormacka-Lehane'a.
  • D. Conwella
  • E. Keya.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań