Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

69.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (FAP):

  • A. dziedziczenie jest autosomalne i dominujące, mutacja dotyczy genu APC.
  • B. jedynym leczeniem chirurgicznym jest proktokolektomia z końcową ileostomią.
  • C. u niektórych pacjentów wykonuje się kolektomię z zespoleniem ileorektalnym.
  • D. występuje zwiększona zachorowalność na raka brodawkowatego tarczycy.
  • E. w jamie brzusznej tworzą się guzy desmoidalne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań