Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

97.

Do przyczyn występowania niewydolności cieśniowo-szyjkowej zalicza się:

1) zaburzenia wrodzone;

2) urazy szyjki macicy;

3) stan po konizacji szyjki macicy;

4) ciążę wielopłodową.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. tylko 4.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań