Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

170.

Kto może reprezentować pokrzywdzonego w postępowaniu przed izbą lekarską?

  • A. prokurator.
  • B. prezes urzędu do spraw ofiar błędów medycznych.
  • C. rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
  • D. Rzecznik Praw Pacjenta.
  • E. lekarz, adwokat lub radca prawny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań