Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

129.

W leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego nie stosuje się:

  • A. leków przeczyszczających o działaniu osmotycznym.
  • B. dużych dawek witaminy D.
  • C. leków psychotropowych mające dodatkowo działanie cholinolityczne.
  • D. ryfaksyminy.
  • E. probiotyków.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań