Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

9.

Do leków modyfikujących przebieg choroby reumatologicznej należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

  • A. metotreksatu.
  • B. cyklofosfamidu.
  • C. NLPZ.
  • D. cyklosporyny A.
  • E. sulfasalazyny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań