Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

51.

Do wrodzonych wad serca przebiegających z sinicą należą:

1) tetralogia Fallota;

2) prawostronne przełożenie wielkich naczyń;

3) zespół Eisenmengera;

4) ubytek przegrody międzykomorowej;

5) stenoza aortalna.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,5.
  • B. 2,3.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań