Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

60.

Uzyskanie przez dziecko stopnia 1 w skali Tannera oznacza, że:

  • A. dziecko nie prezentuje jeszcze żadnych cech dojrzewania płciowego.
  • B. u dziecka rozwinęły się w pełni cechy dojrzewania płciowego.
  • C. dziecko posiada owłosienie łonowe zbliżone do owłosienia osoby dorosłej.
  • D. u dziewczynki - rozwinęły się piersi w stadium pączka, a u chłopca - jądra zwiększyły objętość powyżej 4 ml.
  • E. u dziewczynki - wystąpiła pierwsza miesiączka, u chłopca - nastąpił pokwitaniowy skok wzrostowy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań