Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

63.

Wrodzony przerost nadnerczy można wykryć w badaniu przesiewowym noworodka dzięki oznaczeniu w suchej kropli krwi:

  • A. podwyższonego poziomu ACTH.
  • B. zaburzeń jonowych: hipernatremii i hipokaliemii.
  • C. hipoglikemii.
  • D. zwiększonej ilości 17-hydroksyprogesteronu.
  • E. zwiększonej ilości kortyzolu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań