Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

190.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące tępych obrażeń nerki z krwawieniem:

  • A. preferuje się dostęp pozaotrzewnowy do nerki, gdyż łatwiej dotrzeć do szypuły naczyń.
  • B. bezwzględnym wskazaniem do operacji jest pulsacyjny krwiak okołonerkowy.
  • C. operuje się od 50 do 60% wszystkich tępych obrażeń nerek u kobiet.
  • D. stężenie kreatyniny nie ma znaczenia przed podjęciem decyzji o zabiegu.
  • E. V stopień z uszkodzeniem naczyń stanowi zawsze bez wyjątku bezwzględne wskazanie do operacji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań