Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

200.

Najczęstszą pozawęzłową lokalizacją chłoniaka nie-Hodgkina jest/są:

  • A. śródpiersie.
  • B. żołądek.
  • C. płuca.
  • D. wątroba.
  • E. śledziona.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań