Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

109. Do którego z wymienionych mechanizmów działania leków przeciwpsychotycznych odnosi się określenie "depot":

  • A. działania przedłużonego.
  • B. działania na objawy pozytywne.
  • C. sedacji.
  • D. możliwości podawania leku w iniekcjach dożylnych.
  • E. działania na objawy negatywne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań