Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

187. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawia się z dwiema kopiami. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego – lekarz wystawiający zaświadczenie przekazuje:

  • A. terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
  • B. centrali ZUS.
  • C. ubezpieczonemu.
  • D. NFZ.
  • E. pracodawcy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań